Previous Next

Conferința de finalizare a Proiectului "CRAFT- CResterea ocuparii ForTei de munca din Regiunea Nord-Est prin masuri inclusive" POCU/298/3/14/121139

RU EUROPE  S.R.L. în calitate de beneficiar, împreună cu  INITINVEST CONSULTING SRL, în calitate de partener, au implementat pe o perioadă de 18 luni, respectiv din din iulie 2018 până în decembrie 2019 proiectul  POCU/298/3/14/121139, cu titlul CRAFT- CReșterea ocupării ForȚei de muncă din Regiunea Nord-Est prin măsuri inclusive”. În data de 22.12.2019 la s-a desfășurat la Hotel Moldova din Iași Conferința de finalizare a proiectului în care au fost prezentate rezultatele proiectului.

 

Proiectul a fost desfășurat prin Program Operaţional Capital Uman Apel: POCU/298/3/14/ Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6, Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate și a avut o valoare totală eligibilă de 5,368,538 lei. 

 

Obiectivul general al proiectului l-a constituit creșterea oportunităților de ocupare și facilitarea integrării pe piața muncii prin îmbunătățirea competențelor pentru 460 de persoane, grupul țintă fiind constituit din șomeri și persoane inactive  cu vârsta cuprinsă între 24 și 64 de ani, (cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu nivel redus de educație), persoane de etnie romă și persoane din mediul rural (în special persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență), din regiunea Nord-Est, județele: Iași, Suceava și Botoșani, prin oferirea unor servicii integrate de masuri active și personalizate de ocupare, cuprinzând informare și consiliere, programe de formare profesională, mediere, conștientizare și life coaching.

 

Rezultatele obținute: Peste 460 de persoane (șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din zona rurală) au fost informate, consiliate și recrutate în grupul țintă, 427 de persoane din grupul țintă au participat la 31 de programe de  formare profesională continuă pentru calificările: agent de securitate, lucrător în comerț, lucrător finisor în construcții, patiser, frizer, operator introducere, validare și prelucrare date, coafor, competențe comune – competențe antreprenoriale) și au primit certificate de calificare, iar 30 de persoane au participat la evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale (ospătar, bucătar și zidar pietrar tencuitor). S-au organizat 31 de workshop-uri educaționale și ludice pe tema Dezvoltării durabile: „Un viitor sustenabil” la care au participat 424 de persoane. Peste 375 de persoane care au urmat cursuri de formare profesională au  parcurs modulele e-learning „Egalitate de Șanse” și „Dezvoltare durabilă” primind diplome de participare. 350 de persoane, care au urmat ședințele de consiliere și formare, au beneficiat de servicii de mediere pe piața muncii. 150 de persoane au beneficiat de  activități de acompaniament și de dezvoltare personală: life coaching și grupuri de sprijin reciproc. S-au oferit servicii de business coaching pentru participanții care doresc demararea unei afaceri pe cont propriu, prin înființarea fie a unei întreprinderi sau PFA. Peste 300 persoane au beneficiat de serviciile de mediere (CV-urile și/ sau datele lor de contact au fost transmise potențialilor angajatori pentru a fi contactați în vederea participării la interviuri de angajare). Până în prezent avem peste 50 de interviuri de angajare derulate și peste 50 de persoane angajate. De asemenea, s-a creat o bază de date cu peste 350 de posturi vacante și beneficiarii Proiectului au avut posibilitatea de a-și găsi un loc de muncă în urma derulării a 5 burse de locuri de muncă.

 

Pentru informații suplimentare privind proiectul, va rugam sa ne contactați la: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau direct la tel: 0239.610.045; 0729.321.866 și This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0332882879.

 

Bv. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Bloc Duplex, Parter, Brăila

  • Email: braila@ru-europe.org
  • Phone: +40 239 610 045
  • Mobile: +40 729 321 866

Search