Previous Next

WORKSHOP NET-WORK BOTOSANI - 29 NOIEMBRIE

Workshop-ul NET-WORK din cadrul proiectului „CRAFT- CResterea ocuparii ForTei de munca din Regiunea Nord-Est prin masuri inclusive” POCU/298/3/14/121139 a avut loc pe data de 29 noiembrie 2019 în Botoșani în cadrul Pensiunii Bianca.

RU EUROPE  S.R.L., impreună cu  INITINVEST CONSULTING SRL, susțin primul workshop din cadrul proiectului „CRAFT- CResterea ocuparii ForTei de munca din Regiunea Nord-Est prin masuri inclusive” POCU/298/3/14/121139, proiect desfășurat prin Program Operaţional Capital Uman Apel: POCU/298/3/14/ Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6, Îmbunatațirea nivelului de competene profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate.

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea oportunitatilor de ocupare si facilitarea integrarii pe piata muncii prin imbunatatirea competentelor pentru 460 de someri si persoane inactive (cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanele cu nivel redus de educatie), persoane de etnie roma si persoane din mediul rural (in special persoanele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta), din regiunea Nord-Est, judetele Iasi, Suceava si Botosani, prin oferirea unor servicii integrate de masuri active si personalizate de ocupare, cuprinzand informare si consiliere, mediere, programe de formare profesionala, constientizare si life coaching.

Principalele servicii oferite în cadrul proiectului sunt servicii  integrate de identificare, recrutare şi menținere a persoanelor în grupul țintă, servicii de informare și consiliere, servicii de mediere, furnizare programe de formare profesională continuă, evaluarea şi certificarea competențelor profesionale obținute pe alte cai decât cele formale, activități de acompaniament și de dezvoltare personală: life coaching și grupuri de sprijin reciproc și activități de informare și publicitate a proiectului.

La finele acestui proiect ne-am propus să obținem ca rezultate: 500 persoane informate prin campania media JOBactive, 460 de persoane (șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din zona rurală) vor fi informate, consiliate și recrutate în grupul țintă, 430 de persoane (șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din zona rurală) vor participa la 31 de programe de  formare profesională continuă pentru calificările: agent de securitate, lucrător în comerț, lucrător finisor în construcții, patiser, frizer, operator introducere, validare și prelucrare date, coafor, competențe comune – competențe antreprenoriale) 30 persoane (șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din zona rurală) vor participa la evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute (ospătar, bucătar și zidar pietrar tencuitor), 31 de workshopuri educaționale și ludice pe tema dezvoltării durabile: „Un viitor susenabil”, furnizarea serviciilor de mediere pentru minim 350 de persoane (șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din zona rurală), care au urmat ședințele de consiliere și formare, organizarea a 5 burse de locuri de muncă, servicii de business coaching pentru participanții care doresc demararea unei afaceri pe cont propriu, prin înființarea fie a unei întreprinderi sau PFA, 344 persoane (șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din zona rurală) care au obținut certificate de calificare profesională, 234 persoane (șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din zona rurală) vor găsi un loc de muncă sau vor participa la un program de educație, activități de acompaniament și de dezvoltare personală: life coaching și grupuri de sprijin reciproc pentru 150 de participanți.

 

 

Bv. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Bloc Duplex, Parter, Brăila

  • Email: braila@ru-europe.org
  • Phone: +40 239 610 045
  • Mobile: +40 729 321 866

Search