Image

CResterea ocuparii ForTei de munca din Regiunea Nord-Est prin masuri inclusive

Îmbunatatirea nivelului de competențe profesionale si cresterea gradului de ocupare a somerilor si persoanelor inactive,
persoanelor de etnie roma, persoanelor din mediul rural - Regiuni mai putin dezvoltate

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Activitati previzionate

Image

ACTIVITATE 1

Derularea unei activitati integrata de identificare, recrutare şi mentinere a persoanelor in grupul tinta

A1.1 Organizare si desfasurare campanie media JOBactive
2 Iulie 2018 - 31 Decembrie 2019 / INITINVEST CONSULTING SRL / RU EUROPE SRL
Aceasta subactivitate vizeaza realizare unei campanii de recrutare, informare si constientizare a grupului tinta, la nivelul judetelor iasi, Suceava si Botosani. Aceasta va consta in derularea a 10 workshopuri de informare si constientizare, precum si derularea de interviuri telefonice sau "door to door", ce se vor solda prin completari de chestionare (responsabili de aceasta activit vor fi 5 consultanti resurse umane si 1 specialist relatii publice). De asemenea, se vizeaza distribuirea unei brosuri "JOBactive", ce detaliaza beneficiile formarii si crearii unei cariere de succes. Se vizeaza de asemenea, organizarea unui workshop de bune practici (3 ore), unde persoane dezavantajate isi impartasesc experienta si exemplifica ce a insemnat in viata lor integrarea pe piata muncii. (25 participanti)

A1.2 Identificare, recrutare si mentinere a persoanelor in grupul tinta
2 Iulie 2018 - 31 Decembrie 2019 / INITINVEST CONSULTING SRL / RU EUROPE SRL
Aceasta activitate vizeaza recrutarea, selectia si inregistrarea GT din judetele de implementare, Regiunea Nord-Est (Iasi, Botosani si Suceava) si va fi desfasurata prin intermediul a 5 Consultanti RU (3-S si 2-P). In acest sens, se vor analiza documentele ce dovedesc apartenenta la grupul tinta, si membrii GT vor fi asistati in vederea completarii formularelor de inscriere in proiect. Se va selecta grupul tinta respectand principiul egalitatii de sanse si nediscriminarii si se vor intocmi dosarele individuale si baza de date electronica.

A1.3 Net.Work.- Crearea unei retele de parteneriate pentru dezvoltarea de abordari inovative pentru integrarea pe piata fortei de munca si dezvoltarea de modele de afaceri noi
1 Ianuarie 2019 - 31 Decembrie 2019 / RU EUROPE SRL
Subactivitatea Net.Work are drept scop promovarea inovarii sociale prin crearea unei retele de parteneriate pentru integrarea GT someri pe piata fortei de munca si dezvoltarea de modele de afaceri noi ce pot creste ocuparea din zona NE . Activitatea consta in crearea a 12 parteneriate/retele/platforme de colaborare cu actori relevanti ai mediului de afaceri / academic / de formare / sectorul public. In vederea consolidarii acestor parteneriate se vor organiza 4 intalniri cu reprezentantii desemnati ai partenerilor identificati la nivel national / regional / local, precum si prin elaborarea si distribuirea a 150 de brosuri in acest sens. Mai mult, activitatea prezenta are drept scop inscrierea beneficiarului si partenerilor intr-o retea de organizatii care promoveaza inovarea sociala si integrarea prin implicarea in politici publice prin care sunt aduse metode inovatoare de implicare activa a membrilor comunitatii in operatiunile sprijinite, inclusiv pentru depasirea barierelor de ordin moral sau care tin de cutumele din societate/ etnice precum si valorificarea oportunitatilor locale

A2.1 Servicii de informare si consiliere
2 Iulie 2018 - 30 Noiembrie 2019 / RU EUROPE SRL
Aceasta subactivitate consta in derularea de sesiuni individuale si de grup cu cei 460 de participanti. Activitatea se va desfasura pe parcursul a 17 luni si va fi coordonata de 3 experti consiliere. Consta in urmatoarele etape:
   i. Inregistrarea si consilierea persoanelor.
   ii. Informare asupra posibilitatilor de dezvoltare personala.
   iii. Elaborarea profilului ocupational - identificare puncte tari si puncte slabe.
   iv. Eliberare de recomandari pentru a urma programele de formare ale proiectului si a participa la sedintele de mediere.
   v. Monitorizare si sprijin dezvoltare profesionala.

A2.2 Servicii de mediere
1 August 2018 - 31 Decembrie 2019 / INITINVEST CONSULTING SRL
Aceasta activitate consta in furnizarea serviciilor de mediere pentru minim 350 de persoane din GT, care au urmat sedintele de consiliere si formare. Se va desfasura la nivelul celor 3 judete, Activitatea va consta din urmatoarele masuri:
   a. Crearea unei baze de date cu locurile de munca vacante din zonele de implementare si actualizarea acesteia (L2-L18);
   b. Facilitarea relatiei cu potentialii angajatorii si participarea la interviuri de angajare (L4-L18); c) Organizarea a 5 burse LM (L7-L18)
Image

ACTIVITATE 2

Organizarea şi derularea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii

Image

ACTIVITATE 3

Furnizarea programelor
de formare
profesionala continua

A3.1 Furnizarea programelor de formare profesionala continua
2 Iulie 2018 - 31 Decembrie 2019 / INITINVEST CONSULTING SRL / RU EUROPE SRL
Activitatea de formare se va desfasura in cadrul Regiunii Nord-Est (Iasi, Botosani si Suceava), avand drept obiectiv imbunatatirea nivelului de competente şi creşterea nivelului de calificare a unui numar de 430 de şomeri care participa la programe de formare profesionala / cursuri de calificare.
Activitatea curpnde urmatoarele etape: (a) inscrierea la programele de formare profesionala; (b) verificare/tiparire manuale; (c) organizare grupe de curs, intocmirea notificarilor si inregistrarea grupelor la Comisia de autorizare, stabilire orar, frecventa, etc. (d) desfasurare curs, (e) monitorizare desfasurare curs de catre specialistul formare, (f) examinare cursanti, (g) scrierea si eliberare certificatelor de absolvire. Se vor oferi 31 cursuri de calificare/specializare (autorizate ANC) pentru 430 de participanti.

A3.2 E-skills: Derularea pe platforma e-Learning a 2 module privind Nediscriminarea si dezvoltarea durabila
1 August 2018 - 31 Decembrie 2019 / RU EUROPE SRL
Aceasta activitate prevede constientizarea celor 460 de persoane din GT cu privire la importanta unor teme precum egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila prin parcurgerea a 2 module de cate 3 ore prin intermediul platformei de E-Learning a Solicitantului. Acttivitatea se va desfasura pe parcursul a 17 luni si va fi coordonata de 1 Monitor de E-learning, ce se va ocupa atat de garantarea accesului participantilor (creare cont utilizatori), cat si de asigurarea participarii acestora la ambele module, raspunzand solicitarilor membrilor GT.

A3.3 Organizarea unei serii de ateliere educationale si ludice pe tema Dezvoltarii durabilee: "Un viitor sustenabil"
2 Septembrie 2018 - 31 Octombrie 2019 / RU EUROPE SRL
Aceasta subactivitate consta in realizarea a 31 de workshopuri educationale si ludice pe tema dezvoltarii durabile: Un viitor sustenabil. Acestea se vor desfasura pe parcursul a 4 ore, fiind organizate inainte de finalizarea etapei teoretice a fiecarui curs. Fiecare workshop consta din 2 module: a) Modul teoretic si informativ - detaliaza ce inseamna dezvoltarea durabila prin notiuni teoretice si exemplificarea acestora prin cazuri reale, consecintele iresponsabilitatii si beneficiile unei societati sustenabile. b) Modul ludic - propune scenarii imaginare prin care participantii pot experimenta consecintele nefaste ale impactului uman asupra planetei. Responsabil de desfasurarea acestei subactivitati este 1 expert in dezvoltarea durabila/protectia mediului. Aceasta subactivitate va contribui direct atat la atingerea temei secundare Inovarea Sociala (Dezvoltarea durabila), cat si la atingerea temei orizontale Dezvoltarea durabila.

A4.1 Evaluarea şi certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale (non-formale şi/sau informale) subcontractata
1 Octombrie 2018 - 30 Septembrie 2019 / RU EUROPE SRL
Aceasta activitate va fi subcontracta, vizand imbunatatirea nivelului de competente prin evaluarea şi certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal şi informal a 30 persoane din GT, in meseria de Ospatar, Zidar pietrar tencuitor sau Bucatar (toate de niv 3). Aceste ocupatii au fost selectionate in urma incadrarii in anexele Planului national de formare profesionala aferent anului 2017, elaborat de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, cf. indicatiilor GSCS (Ospatar + Bucatar se regasesc pt toate cele 3 jud, Zidar-pietrar- tencuitor - BT). Procesul de evaluare se realizeaza prin faze consecutive si presupune aplicarea unor metode si instrumente de evaluare destinate recunoasterii cunostinţelor si abilitaţilor profesionale dobandite pe cai non-formale sau informale (fie la locul de munca, fie in mediul familial sau in timpul liber - fara sa fi urmat un program de formare profesionala in acest sens).
Evaluarea se va realiza in felul urmator: Test scris cu itemi obiectivi (proba scrisa ce va urmari testarea cunostinţelor teoretice); intrebari orale si observare directa in condiţii reale de munca sau simulare (proba practica ce va urmari verificarea deprinderilor practice); Raport din partea altor persoane (recomandare) / poze de la locul de munca/ portofoliu cu lucrari anterioare (dovezi suplimentare solicitate pentru a demonstra veridicitatea experienţei profesionale).

 

 

Image

ACTIVITATE 4

Evaluarea şi certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale (non-formale şi/sau informale)

Image

ACTIVITATE 5

Activitati proactive pentru mentinerea GT pe piata muncii - Activitati de acompaniament si de dezvoltare personala: Life coaching si grupuri de sprijin reciproc

A5.1 Activitati proactive pentru mentinerea GT pe piata muncii - Activitati de acompaniament si de dezvoltare personala: Life coaching si grupuri de sprijin reciproc
1 Octombrie 2018 - 31 Decembrie 2019 / INITINVEST CONSULTING SRL / RU EUROPE SRL
Prin aceasta activitate se propune organizarea unor servicii de acompaniament si dezvoltare personala pentru 150 de participanti, ce au ca obiectiv consolidarea increderii de sine, a respectului fata de sine si fata de ceilalti. Astfel, se doreste impulsionarea participantilor in a se reintegra pe piata muncii.Aceasta activitate consta in derularea a 3 tipuri de servicii: a. Activitati de acompaniament - Aceasta activitate consta in derularea unor servicii, adresate exclusiv GT cu nivelurile de ocupabilitate C şi D, respectiv ”greu ocupabil” şi ”foarte greu ocupabil”: servicii de asistenta (creşa, afterschool, acompaniere) pentru persoanele aflate in ingrijirea GT, pe durata prezentei acestuia la locul de munca - plata cresa/ gradinita / afterschool pentru 100 de copii aflati in grija membrilor GT. Activitatea se va desfasura pe parcursul a 15 luni, in toate cele 3 judete de implementare.b. Life coaching– 150 de persoane din grupul tinta participa la 3 sesiuni de coaching personal/dezvoltare personala şi profesionala a cate 3 ore Aceste sesiuni au drept obiectiv consolidarea increderii de sine, a respectului fata de sine si fata de ceilalti. Aceste ateliere vor fi moderate de psihologi de profesie sau life coaches. Inscrierea la ateliere se va face in urma serviciilor de consiliere si orientare, pe baza recomandarilor. Total participanti: 150 (10 participanti/atelier) Total nr. ateliere: 45 (45 ateliere x 3 ore/atelier) c. Grup de sprijin reciproc #Suntemaici- constituirea unei grupari de sprijin reciproc prin crearea unui grup prin retele de socializare/comunicare, prin care GT participanti se pot exprima liber si isi pot oferi ajutor prin similaritatea problemelor, intelegerea, acceptarea şi sustinerea reciproca.

 

 

A6.1 Coordonarea si monitorizarea activitatilor specifice ale proiectului
2 Iulie 2018 - 31 Decembrie 2019 / RU EUROPE SRL
Aceasta subactivitate are drept obiectiv evaluarea rezultatelor si indicatorilor prin urmarirea celor 5 faze definite de metodologia PMI: initiere, planificare, executie, control si inchiderea proiectului. In mod concret, in aceasta etapa se vor realiza urmatoarele sarcini: constituirea echipei de implementare; planificare, verificare si control al activitaţilor din cadrul proiectului; intalniri de monitorizare cu partenerii, intalniri periodice cu echipa de implementare proiectului; evaluare interna permanenta a derularii proiectului, definire stakeholderi, elaborare plan detaliat etc.

A6.2 Activitati de informare si publicitate a proiectului
2 Iulie 2018 - 31 Decembrie 2019 / RU EUROPE SRL
Prezenta subactivitate urmareste indeplinirea masurilor specifice pentru respectarea cerintelor privind informarea si publicitatea proiectului. Astfel, se va asigura vizibilitatea, informarea şi publicitatea proiectului, a activitatilor si beneficiilor.
Vor fi intocmite si lansate 2 comunicate de presa la inceperea si finalizarea proiectului, vor fi informati reprezentanti ai mass-mediei, administratiei publice, agenti economici, şomeri si alte persoane interesate. Se vor printa 50.000 flyere. De asemenea, se va face publicitate in social media (facebook, Twitter, Instagram). Se va organiza 1conferinta la finalizarea implementarii proiectului, pentru a asigura diseminarea rezultatelor finale catre alti actori relevanti de pe piata. Toate materialele publicitare, precum si materialele repartizate participantilor vor informa asupra surselor de finanţare, in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala.

A6.3 Planificarea si gestionarea achizitiilor
2 Iulie 2018 - 31 Decembrie 2019 / RU EUROPE SRL
Aceasta subactivitate consta in realizarea achizitiilor in cadrul proiectului; Acestea se vor desfasura respectand principiile cadrului legislativ european: transparenta, tratamentul egal, eficienta folosirii fondurilor publice, asumarea raspunderii etc. Printre etapele cheie mentionam: Elaborarea planului de achizitii si a caietelor de sarcini, documentatiei pentru ofertanti; Lansarea procedurilor de achizitie; Realizarea contractelor si urmarirea modului de implementare a acestora.

A6.4 Planificarea si gestionarea achizitiilor
2 Iulie 2018 - 31 Decembrie 2019 / RU EUROPE SRL
Aceasta subactivitate presupune realizare risk logului si monitorizarea evenimentelor incerte, fie ele de natura operationala sau cauzate de factori externi. Include prezentarea si urmarirea notificarilor, actelor aditionale, ce preintampina blocajele in cadrul proiectului. Presupune validarea tuturor etapelor prin obtinerea sign-offului din partea tuturor stakeholderilor, pentru a evita invalidarea rezultatelor si pentru asigirarea sustenabilitatii. mysmis.ro

Image

ACTIVITATE 6

Managementul proiectului - activitate transversala

Image

ACTIVITATE 7

Activitati administrative (activitate transversala)

A7.1 Activitati administrative (activitate transversala)
Aceasta activitate transversala include toate sarcinile administrative ale personalului suport, ce sprijina demersurile managerului de proiect: expert achizitii publice, responsabil financiar, asistent manager. contabil, secretara etc. La nivel financiar, va corespunde cheltuielilor forfetare (maximum 15% din costurile directe eligibile cu personalul care nu fac obiectul subcontractarii, prin aplicarea articolului 68 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)

Activitatile derulate in cadrul proiectului vor contribui la rezultate bune in promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca si in sprijinirea mobilitatii fortei de munca

Search