Image

CResterea ocuparii ForTei de munca din Regiunea Nord-Est prin masuri inclusive

Îmbunatatirea nivelului de competențe profesionale si cresterea gradului de ocupare a somerilor si persoanelor inactive,
persoanelor de etnie roma, persoanelor din mediul rural - Regiuni mai putin dezvoltate

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Obiective

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea oportunitatilor de ocupare si facilitarea integrarii pe piata muncii prin imbunatatirea competentelor pentru 460 de someri si persoane inactive (cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanele cu nivel redus de educatie), persoane de etnie roma si persoane din mediul rural (in special persoanele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta), din regiunea Nord-Est, judetele Iasi, Suceava si Botosani, prin oferirea unor servicii integrate de masuri active si personalizate de ocupare, cuprinzand informare si consiliere, mediere, programe de formare profesionala, constientizare si life coaching. Prezentul proiect are drept scop pe termen lung introducerea unor elemente integrate inovatoare in domeniul ocuparii, prin corelarea cererii si ofertei pietei fortei de munca, ce vor facilita integrarea grupului tinta pe o piata a muncii competitive si in continua schimbare.

Acest obiectiv general si cele 5 obiective specifice se vor indeplini prin intermediul a 31 de programe de formare (calificare/specializare), servicii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, servicii de consiliere si mediere personalizate, module de E-learning, activitati de acompaniament, business si life coaching, grupuri de sprijin reciproc, o serie de workshopuri pe tema dezvoltarii durabile, precum si prin promovarea unei retele de parteneriate sociale ce vizeaza cresterea insertiei profesionale a GT prin abordari inovative.

Image

obiectiv 1

Cresterea nivelului de informare si sensibilizare a beneficiarilor din regiunea Nord-Est (judetele Iasi, Suceava, Botosani) cu privire la avantajele aduse de participarea la formare continua si consolidarea unei cariere, prin implementarea unei campanii de sensibilizare si constientizare pe parcursul a 18 luni si organizarea unui workshop de bune practici. Lipsa informatiilor este unul dintre principalii factori ai participarii reduse la formare, astfel inca urmatorul obiectiv urmareste sa contribuie indirect la cresterea participarii GT la formare si servicii de ocupare prin familiarizarea acestora cu beneficiile formarii si crearii unei cariere de succes (corespunde activitatilor 1.1, 1.2)

obiectiv 2

Imbunatatirea capacitatii de ocupare si insusirea abilitatilor necesare reintegrarii pe piata muncii a 460 de persoane din GT din judetele Iasi, Suceava, Botosani (someri, persoane inactive, persoane de etnie roma si persoane din mediul rural), pe parcursul a 18 luni (respectiv 17 luni – serv de consiliere), prin furnizarea de servicii de informare, consiliere si mediere: participarea la minim 10 ore de sedinte de consiliere individuala si in grup/persoana, organizarea a 5 burse a locurilor de munca, participarea la 234 de interviuri cu angajatorii, punerea la dispozitie a unei baze de date cu locurile de munca vacante, si stimularea antreprenoriatului la nivelul unui numar de 20 de persoane prin servicii de coaching antreprenorial. Ca urmare a acestui obiectiv, 460 de persoane vor beneficia de stabilirea unui itinerariu profesional, iar 234 persoane vor fi angajate. (corespunde activitatilor 2.1, 2.2 si subactivit aferente)

obiectiv 3

Dezvoltarea cunostintelor profesionale si obtinerea certificarilor necesare insertiei/reintegrarii profesionale a personaelor din GT prin furnizarea a 31 de programe de formare (calificare de nivel 2 si specializare) unui numar de 430 de persoane si evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale pentru 30 persoane din regiunea Nord-Est, pe parcursul a 18 luni, in vederea facilitarii accesului la ocupare. Ca urmare a acestui obiectiv vor fi certificate 374 de persoane si vor fi crescut performantele profesionale ale participantilor, precum si posibilitatea consolidarii unei cariere si diminuarii riscului de excluziune sociala si saracie. (corespunde activitatilor 3.1, si 4 si contribuie la atingerea temei secundare Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicarii)

obiectiv 4

Stimularea insertiei profesionale si a constientizarii valorii de sine pentru a depasi obstacolele psihice si fizice ce impiedica implicarea sociala si económica in comunitate pentru 250 de persoane, pe parcursul a 15 luni, prin furnizarea de servicii de acompaniament (cresa si afterschool) pentru 100 de persoane din GT si activitati de life coaching si sprijin reciproc pentru 150 de persoane. Ca urmare a acestui obiectiv se urmareste mentinerea persoanelor vulnerabile pe piata muncii si combaterea atitudinii demoralizatoare asociate ipostazei de somer. (corespunde activitatii 5)

obiectiv 5

Promovarea initiativelor locale, a unei societati egalitare, a dezvoltarii sustenabile si a inovarii sociale prin crearea retelei Net.work de parteneriate pentru integrarea persoanelor marginalizate pe piata fortei de munca, constituirea a 12 parteneriate/retele/platforme de colaborare cu actori relevanti ai mediului de afaceri / academic / de formare / sectorul public, precum si prin organizarea a 31 de ateliere educationale si ludice pe tema dezvoltarii sustenabile: “Un viitor sustenabil” si derularea a 2 module de e-learning privind nediscriminarea si dezvoltarea durabila. Astfel, se va stabili un cadru favorabil insertiei profesionale a acestora, facilitand accesul la informatii si oportunitati de ocupare. Reteaua Net.work se va constitui ca un instrument al sustenabilitatii proiectului. (corespunde activitatilor 1.3, 3.2 si 3.3 si contribuie la indeplinirea temelor secundare privind inovarea sociala si nediscriminarea)

Proiectul abordeaza teme precum nediscriminarea, inovarea sociala, imbunatatirea accesabilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicarii prin o serie de activitati derulate pe durata proiectului

Search