Previous Next

10.11.2019 | ora 11:00 | Hotel Ramada, Iași

RU EUROPE  S.R.L., impreună cu  INITINVEST CONSULTING SRL, susțin primul workshop din cadrul proiectului „CRAFT- CResterea ocuparii ForTei de munca din Regiunea Nord-Est prin masuri inclusive” POCU/298/3/14/121139, proiect desfășurat prin Program Operaţional Capital Uman Apel: POCU/298/3/14/ Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6, Îmbunatațirea nivelului de competene profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate.

Bv. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Bloc Duplex, Parter, Brăila

  • Email: braila@ru-europe.org
  • Phone: +40 239 610 045
  • Mobile: +40 729 321 866

Search